O soluție Commit Global. Află mai multe

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României. Pentru informații utile in limba ucraineană accesati dopomoha.ro.

Legislație

Guvernul României

HOTĂRÂRE nr. 14 din 06.03.2022

privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, Ucrainei și Republicii Moldova
Distribuie pe
Având în vedere degradarea situației de securitate din Ucraina care a generat o lipsă acută a alimentelor, carburanților, medicamentelor și bunurilor de strictă necesitate, precum și exodul masiv al populației din zonele afectate ce a determinat apariția unei crize umanitare,
ținând cont de solicitările de sprijin adresate de autoritățile ucrainene care vizează acordarea de bunuri de strictă necesitate și primă urgență, precum și de autoritățile din Republica Moldova care se confruntă cu un deficit de resurse suplimentare ce nu pot fi acoperite din mijloace proprii, ca urmare a afluxului de persoane nevoite să plece din Ucraina și pentru a reduce impactul crizei în sfera energiei,
luând în considerare propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în sensul acordării asistenței internaționale Republicii Moldova, formulată în temeiul prevederilor art. 24^1 lit. j) coroborate cu prevederile art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:
Art. 1 – (1) Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, din stocurile constituite ca rezerve de stat aflate în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), constând în cantitățile de produse prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, din stocurile constituite ca rezerve de stat aflate în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), constând în cantitățile de produse prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Transportul cantităților de produse din anexe se asigură atât de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin mijloace proprii ori contractate în regim de maximă urgență, cât și/sau de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu excepția produselor de natura carburantului prevăzut în anexa nr. 1 care se transportă pe teritoriul național cu mijloace ale Ministerului Apărării Naționale.
(4) Serviciile de transportul feroviar al păcurii și, după caz, al carburantului, prevăzute în anexa nr. 2, se efectuează prin grija operatorului național de transport marfă abilitat, respectiv SNTFM CFR Marfă SA.
Art. 2 – (1) Fondurile necesare executării transportului rutier și/sau feroviar prevăzut la art. 1 alin. (3) și (4) se suportă, după caz, din bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale sau din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
(2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea cheltuielilor eligibile de transport din bugetul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii, conform prevederilor legale.
Art. 3 – (1) Ministerul Afacerilor Externe sprijină procesul de finalizare a documentației aferente realizării asistenței internaționale oferite de către România.
(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Distribuie pe