O soluție Commit Global. Află mai multe

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României. Pentru informații utile in limba ucraineană accesati dopomoha.ro.

Legislație

Guvernul României

HOTĂRÂRE nr. 12 din 04.03.2022

 privind propunerea de alocare de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 

Distribuie pe
Având în vedere degradarea situației de securitate din Ucraina care a generat exodul masiv al populației din zonele afectate și deplasarea acestora către statele vecine determinând astfel apariția unei crize umanitare reprezentată în principal de nevoia acută de a asigura nevoile de bază ale acestor persoane, respectiv cazare, hrană și condiții minime de igienă, 
luând în considerare evoluția numărului de persoane care au intrat în România din Ucraina fie direct, prin punctele de trecere a frontierei comune, fie indirect prin Republica Moldova, raportat la cele care părăsesc teritoriul țării dintre cele intrate, se constată că numărul persoanelor care rămân în România crește în medie zilnic cu 5.000 persoane doar prin raportare la cetățenii ucraineni, în data de 03.03.2022 numărul acestora fiind de 51.917, 
ținând cont de numărul cetățeniilor străini, alții decât cetățenii ucraineni, și apatrizii care se refugiază din aceiași zona de conflict, în România, în vederea repatrierii în țările de origine și care se ridică în medie la aproximativ 5.000 de persoane zilnic, marea majoritate a acestora staționând mai mult de 3 zile pe teritoriul țării până la îmbarcarea către alte destinații, 
prin raportare la evenimentele anterioare petrecute pe plan internațional care au implicat exodul populației din zonele de conflict armat, din care rezultă că în primele zile se refugiază persoanele cu posibilități financiare și nivel de trai peste medie, care de obicei nu au nevoie de sprijin umanitar, iar ulterior se refugiază persoanele cu posibilități materiale limitate și care au resurse ce nu le permit asigurarea mijloacelor minimale de subzistență în țările în care se refugiază, 
apreciind că evoluția situației de securitate din Ucraina vă continua să degenereze, urmând a fi afectate zone mult mai extinse decât în prezent și apropiate de granița cu România, 
întrucât evaluarea exactă a numărului de persoane pentru care este necesară alocarea de resurse financiare pentru acoperirea utilităților prevăzute prin mecanismul stabilit în Ordonanța de Urgență nr. 15 din 2022 este imposibilă de realizat la acest moment, ca urmare a lipsei de predictibilitate, 
deoarece resursele societății civile puse la dispoziție, cu titlu gratuit, în ultimele 7 zile de conflict armat din Ucraina sunt pe cale de a fi epuizate,

întrucât, la acest moment este necesară alocarea urgentă a unor sume de bani pentru a veni în sprijinul persoanelor refugiate din Ucraina aflate în nevoie și pornind de la aprecierea unui număr zilnic de 70.000 de persoane pentru care sunt necesar a fi asigurate servicii minimale pentru acoperirea nevoilor de bază, în spații puse la dispoziție gratuit sau contra-cost, 
având în vedere faptul că aprecierea numărului de 70.000 de persoane a avut la bază analiza datelor de intrare/ieșire în țară și diferența dintre cele două elemente, a cetățenilor ucraineni, sau de altă naționalitate sosiți din Ucraina, 
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) și i) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE
Art. 1 – (1) Se propune ca pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, să fie alocate, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 
(2) Pentru stabilirea sumelor necesar a fi alocate, se propune a fi avute în vedere pentru o perioadă de 30 de zile, cheltuielile necesare pentru: 
a) un număr mediu de 70.000 de persoane cazate zilnic, dintre care 50.000 în spații puse la dispoziție gratuit și 20.000 în spații puse la dispoziție contra-cost; 

b) funcționarea a 22 taberelor temporare de cazare și asistență umanitară. 

Art. 2 –Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 
PREȘEDINTELE 
COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
PRIM-MINISTRU 
NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

Distribuie pe